Andrzej Pitoń-Kubów
wiersze, teksty z archiwum
KSIĘGA RODOWA

Motto:
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro: Ojczyznę”

J.P. II ... Szukałem Was!

Czas przypomnieć ojców dzieje ...
(Naszym Ojcom)

Pozwólcie, że opowiem swoją rodową historię, której tło nie jest jednolite, a swoich bohaterów ukazuje niejednokrotnie w sytuacjach baśniowych, wydobywając z nich ludzkie odczucia, skrywane słabości, zadomowione osobiste pragnienia. Także zwyczaje jakie panowały na co dzień w otoczeniu alternatywnych mitów. Czasami trudne, a nawet wręcz niemożliwe staje się oddzielenie prawdy od legendy! Z racji swojego wieku oraz faktu, że sam jestem – dziadkiem, pozwoliłem sobie nadać moim opowiadaniom – taki, a nie inny tytuł!

KSIĘGA RODOWA