Andrzej Pitoń-Kubów
wiersze, teksty z archiwum
TĘSKNICOM CHCE SIE PODZIELIĆ ...

tęsknicom chce sie podzielić
 
znad stanu nagrzonej degeneracji  
parnościom dokucnej spiekoty
pierzcho dziś moje serce
w tej poniewierce
kontraktorce
 
modzele bąblami śkwiercom nicym stygmaty
ból mocom przeszywa cyjsi śmiech
poniekąd ino noc wyiskrzono
do nuka sie wpitwo
skojarzeniem o ludzkich emocjach  
 
tyk śpekulacji prowdziwo treść tkwi głębiej
w pojęciu dobra i zła
 
poniekąd ziorom na zdjęcia
któryk, żegnołek przed łońskom jesieniom
ze świerckami w ocak
ze zolem ojcowskim  
z rodzinnom rozłąkom
z radościom rodziny w tle

jednym słowem zachód bez odpocynku  
niedopita zacęto nie cukrzono herbata

hole wy moje
cy sie jesce zryktujem
przed zaśniskiem wos ujrze
u Regli w przyklęku sie schyle
o przebocynie popytom

choć nie wiem jako potocom sie losy
cy kiedykolwiek sie wróce
te kwiotki  zasusone szarotki
nojcenniejsom rzecom na świecie

i jesce o kolwicek sie modle
o krótkom do wos mowe
uchyćcie z tela ten wiater
co zochyliny wymiato
w obcym kraju jest obietnicom
i tłamsi moje serce